Артисти

На 24.08.2021 г. „Вирджиния Рекърдс“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2863-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът BG16RFOP002-2.089-2863-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 50 000 лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Начало на проекта: 24.08.2021 г.
Край на проекта: 24.11.2021 г.