„Round N Round”

The Prince Karma - , ALMA - . „Round N Round“ - , , .

The Prince Karma , . - „Later Bitches“ 300 . , 20 Shazam 20 100 14 .

„Round N Round“ ALMA – , „Perfect“ 2019 . - , , , .  , 10 #1 , - 2019 .

The Prince Karma
INSTAGRAM|FACEBOOK

ALMA
FACEBOOK|INSTAGRAM